00:56
4A Girls 5K Finals
Oct 23, 2023
00:21
Varsity Girls 5K
Sep 15, 2023
00:38
4A Girls 5K Finals - start
Oct 24, 2022
05:49
4A Girls 5K Finals - finish
Oct 24, 2022
00:31
Varsity Girls 5K Finals - start
Sep 19, 2022
02:34
Varsity Girls 5K Finals - 1st lap
Sep 19, 2022
07:03
Varsity Girls 5K Finals - finishing
Sep 19, 2022
01:07
Girls 4A 5K - Start
Oct 25, 2021
05:04
Girls 4A 5K - Finish
Oct 25, 2021
01:00
V G 5000 - at 800
Sep 20, 2021
06:14
Girls 5K - AT Finish
Sep 20, 2021
01:09
Girls 5K - at 2.5
Sep 20, 2021
04:58
Girls 5K - Finish
Sep 14, 2021
04:58
Girls 5K Finish
Sep 13, 2021
00:48
Girls 5K start
Sep 13, 2021